pareiga

pareiga
1 pareigà sf. (3b) K, Krtv; R277 tai, kas būtina, privaloma atlikti; darbas, veiksmas, susijęs su tarnyba, apsiėmimu, pažadu; priedermė: Draugystė lieka draugyste, o pareiga – pareiga . Kiekvieno piliečio pareiga yra teisybė doram žmogui sakyti J.Jabl. Tokia buvo jo pareigà (jam taip parėjo daryti) J.Jabl. Abu jie buvo žmonės pareigos T.Tilv. Prenumeratoriai ... tepasiskubina savo pareigą atlikti A1884,392. Tas žmogus, paskirtas į šuns vietą, tur ir šuns pareigas pildyt: tur pamazgas lakte lakt, būdoj gulėt ir pono namus saugot BsPIII9. Mano pareigà man liepia tat daryti 374. Jam pavesta daug pareigų̃ 61. Vaikų auklėjimas – svarbiausia tėvų pareiga sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pareiga — pareigà dkt. Piliẽčių téisės ir pãreigos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pareiga — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti tik… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pareiga — 2 pareiga sf. SD210 parėjimas, pareitis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Pflicht — pareiga statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • duty — pareiga statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • долг — pareiga statusas T sritis švietimas apibrėžtis Praktinė sąžinės išraiška elgesį ar veiklą grindžiant socialinėmis, moralinėmis, teisinėmis normomis. Pareigos vykdymas visada vertinamas kaip garbingas veiksmas, tačiau garbingumą gali patvirtinti… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • compulsory voting — privalomasis balsavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisiškai įtvirtinta pilietinė rinkėjų pareiga dalyvauti ir pareikšti savo valią, t. y. balsuoti rinkimuose.Pilietinės pareigos dalyvauti ir balsuoti rinkimuose nevykdymas gali būti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • privalomasis balsavimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisiškai įtvirtinta pilietinė rinkėjų pareiga dalyvauti ir pareikšti savo valią, t. y. balsuoti rinkimuose.Pilietinės pareigos dalyvauti ir balsuoti rinkimuose nevykdymas gali būti baudžiamas piniginėmis… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • statyti — statyti, stãto (stãčia), stãtė tr. K, Rtr, Š, KŽ; SD353, H, R, MŽ, N, M, L 1. daryti, kad stačiai stovėtų, vertikaliai dėti, kelti, kad būtų stačias: Ans telepono stulpus stãtė Krš. Jei apynvarpčių tujau nestato, tad į jų vietą tu tarpu įbado …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šventas — 1 šveñtas, à adj. (4) Š, Rtr, DŽ1, (2) DP24,108,393; SD1177, SD359, H183, R, MŽ, L 1. turintis labai kilnų garbingą tikslą: Taip daryti mano šventa priedermė J.Balč. Mano šventa pareiga – sutrukdyti nedorus tamstos ketinimus ir tuos jaunus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”